Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpvergunning worden in procedure gebracht

11 juli 2023

Urban Interest wil het kantoorpand Plesmanlaan 100 transformeren tot een appartementencomplex met woningen en aanvullende voorzieningen. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden heeft ingestemd met de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp bestemmingsplan en legt deze besluiten ter inzage voor het indienen van zienswijzen.

Wederom een mooie stap vooruit richting realisatie!

Meer informatie: zie  Participatie Transformatie Plesmanlaan 100 of  Plesmanlaan 100 – Gemeente Leiden