In ontwikkeling

Colijnplein

Den Haag

Urban Interest heeft het initiatief opgepakt om na de uitbreiding en renovatie van het winkelcentrum De Savornin Lohmanplein en de transformatie van Bellavista ook het op het Colijnplein 12 te ontwikkelen naar woningen.

Voor dit initiatief wordt door de gemeente Den Haag een PlanUitwerkingskader (PUK) opgesteld. Dit PUK biedt de randvoorwaarden voor de verdere uitwerking van het initiatief. De locatie valt binnen de Driehoek Loosduinen, een gemengd stedelijk woon- en werkgebied. Nieuwbouw met een bijzondere vormgeving en een gebalanceerd woonprogramma dragen bij aan de aantrekkelijkheid en levendigheid van het gebied en aan een toekomstbestendige wijk. De ambitie is dat verdichting gepaard gaat met het opwaarderen van de openbare ruimte en het uitbreiden van het stedelijk groen.

Plesmanlaan

Leiden

Bestemmingsplan en vergunning Plesmanlaan 100 in de Raad vastgesteld!

Het initiatief het kantoorpand aan de Plesmanlaan 100 te transformeren naar woningen is alweer enige jaren geleden ontstaan. Na het vaststellen van de nota van uitgangspunten in 2021 zijn de plannen voor realisatie van 420 woningen en voorzieningen in de plint uitgewerkt en is de ruimtelijke procedure gestart. Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Leiden het bestemmingsplan definitief vastgesteld en heeft zij gelijktijdig besloten tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw. Een moment om trots op te zijn.

Plesmanlaan 100 maakt onderdeel uit van het gebied Verbeekstraat, welke op haar beurt onderdeel uitmaakt van de Stadsentree Leiden West. De ambitie voor de Stadsentree is om rond de Plesmanlaan een levendig en gemengd stedelijk woon-en werkmilieu te realiseren. Plesmanlaan 100 draagt hieraan bij. Het plan voorziet niet alleen in een breed aanbod aan appartementen in alle huursegmenten, maar ook ruimte voor voorzieningen in de plint.  Daarnaast biedt het plan ruimte voor groen en het stimuleren van beweging en ontmoeting. Er is parkeerruimte voor auto’s en fietsen op eigen terrein. Hiervoor wordt de bestaande parkeergarage verbouwd.

In aansluiting op de transformatie van de Plesmanlaan 100 zal de gemeente het openbaar gebied in de Verbeekstraat herinrichten van versteend kantoorgebied naar een duurzame woonomgeving. De gemeente geeft hierbij invulling aan haar ambities een groene, duurzame en toekomstgerichte openbare ruimte te realiseren.

Met de transformatie van het kantoorgebouw aan de Plesmanlaan 100  naar woningen kunnen we een bijdrage leveren aan onze ambitie op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Daarnaast kunnen we met deze ontwikkeling  tegemoetkomen aan de grote vraag naar woonruimte. We zien uit naar de realisatie van dit plan.

Stationsgebied

Leiden

De gemeente Leiden en Urban Interest hebben overeenstemming bereikt over het sluiten van een intentieovereenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van de Stationspleinflat. De basis voor deze ontwikkeling is de gebiedsvisie Stationsgebied. 

De plannen beogen sloop van de verouderde Stationspleinflat.  Hiervoor in de plaats komen minstens 420 nieuwe huurwoningen, waarvan minimaal de helft in het middensegment en een aantal winkels in de plint. Ook het bouwen van 75 sociale huurwoningen op één van de kavels van het Morspoortterrein behoort tot de plannen.

Het sluiten van een intentieovereenkomst is een eerste stap in het proces.

Winkelcentrum Nova

Utrecht

Toevoeging van circa 500 appartementen en aanvullende voorzieningen, met als doel om een verbeterde uitstraling en aantrekkingskracht van het winkelcentrum te creëren.

 

Gerealiseerd

Almelo

Binnenstad

De binnenstad van Almelo was toe aan vernieuwing. Urban Interest heeft samen met de gemeente Almelo en de plaatselijke woningbouwvereniging de uitdaging opgepakt om de binnenstad te vernieuwen en weer een volwaardig centrum te geven.

Alle nieuwbouw- transformatie en renovatiewerkzaamheden in combinatie met de aanleg van de haven en het vernieuwen van de infrastructuur hebben geleid tot een bruisende nieuwe binnenstad met veel sfeer en elan.

Het water in Almelo is middels een kleine haven terug in de stad gebracht. Dit brengt de stad terug naar vroegere tijden toen Almelo één van de belangrijkste textielsteden van Nederland was.

De winkels in het centrum zijn door de verbouwing gecentreerd rondom het

centrumplein aan de nieuwe haven en vormen daardoor weer het hart van de stad. Grote winkelpanden zoals het voormalig V&D gebouw en het Snooker en Poolcentrum zijn getransformeerd naar mooie wooncomplexen met de toepasselijke namen; Het Warenhuis en Het Pakhuis.

Kenmerken: Gebiedsontwikkeling binnenstad, samenwerking gemeente Almelo en woningbouwvereniging Beter Wonen en Urban Interest.

Oplevering: 2016- 2018

Gefaseerde ontwikkeling en uitvoering:
Haven Zuid: sloop-nieuwbouw 4.000 vierkante meter nieuwbouw winkeloppervlakten, 42 appartementen en 140 parkeerplaatsen.
De Galerij: Upgrade winkelpassage
Het Warenhuis: transformatie naar 30 appartementen.
Het Pakhuis: transformatie naar 16 appartementen.

Gemeente heeft het openbaar gebied opnieuw ingericht passend bij de nieuwbouw, waarbij een haven is gerealiseerd.

Almere Buiten

Stadsdeelcentrum

Integrale gebiedsontwikkeling: 2008 – 2021
Stadsdeelcentrum Buitenmere, inclusief koppeling met het naastgelegen mega-stores winkelgebied DoeMere, schaalsprong naar een volwaardig stadsdeelcentrum.

In totaal is circa 100.000 vierkante meter detailhandel gerealiseerd, zijn er 154 appartementen gebouwd en veel gelegenheid tot parkeren in ondergrondse en bovengrondse parkeervoorzieningen.

In 2021 is het laatste blok ontwikkelt met de realisatie van een nieuw Holiday Inn Express hotel, nieuwe horeca, 800 vierkante meter nieuwe detailhandel en nog eens 16 appartementen.

Kenmerken: Gebiedsontwikkeling

Amsterdam

Buikslotermeerplein

Met het vertrek van de V&D uit de Nederlandse winkelstraten zijn vele panden in winkelgebieden leeg komen te staan.

Urban Interest heeft eind 2016 de uitdaging opgepakt het leegstaande V&D pand aan het

Buikslotermeerplein in Amsterdam een volledig nieuw uiterlijk te geven en te transformeren tot

een multifunctioneel en volwaardig onderdeel van winkelcentrum Boven ’t IJ. Bijzonder is ook dat zij dit binnen één jaar heeft gerealiseerd, van ontwerp, bouw en opening van de diverse winkels en diensten. Met deze vernieuwing is de aanzet gegeven tot verdergaande vernieuwingen in het winkelcentrum.

De samenwerking met de gemeente Amsterdam is hierbij van bijzonder belang geweest in deze snelle ontwikkeling en realisatie van de plannen.

Deze goede samenwerking heeft ertoe geleid dat wij betrokken blijven in de ontwikkelvisie van het gehele winkelcentrum en daartoe deelnemen aan de gesprekken met de gemeente en de andere eigenaren.

Oplevering: 2017

Oppervlakte: ca. 10.400 m2

Breda

Karnemelkstraat

Gezien de bijzondere locatie in de binnenstad van Breda hebben we de kans gezien de kwaliteiten van het gebied te versterken door de bovenste verdiepingen, voorheen in gebruik als kantoorruimte, te transformeren naar appartementen en daarmee gelijk de gevel en de uitstraling van het gebouw te vernieuwen.

Het centrum van Breda kent een grote woonbehoefte voor kleinere wooneenheden. De moderne, compacte appartementen aan de Karnemelkstraat geven antwoord op de groeiende behoefte aan huurwoningen in de stad.

Van de 46 appartementen vallen er 19 in het sociale huursegment en 27 in het middel dure huursegment.

Oplevering: 2022

Kenmerken: transformatie kantoor naar wonen

Winkelcentrum Stevensbloem

Leiden

Winkelcentrum Stevensbloem is een modern en volwaardig winkelcentrum voor de wijk Stevenshof in Leiden!
De uitstraling van het uit 1986 daterende winkelcentrum was niet meer van deze tijd. Het centrum oogde vervallen en was niet meer uitnodigend voor bezoekers.
Met de renovatie en uitbreiding heeft het centrum in 2016 weer een moderne en frisse uitstraling gekregen. Alle winkels zijn gecentreerd aan de parkeerzijde van het winkelcentrum en de supermarkten zijn uitgebreid aan parkzijde van het centrum.

De kiosken uit Winkelcentrum Stevensbloem zijn verdwenen en hier is een mooie overdekte passage voor in de plaats gekomen.

Stolkweg

Den Haag

In een van de mooiste wijken van Den Haag staat het markante Parklane Residences.

Het wooncomplex dateert uit de jaren 30 van de vorige eeuw en staat in het Van Stolkpark. Oorspronkelijk had het gebouw een woonfunctie, toch deed het 14 jaar dienst als kantoorhuisvesting van o.a. het CPB. Met als gevolg dat onder andere veel faciliteiten voor een prettig wooncomfort waren verdwenen.

Sinds 2016 is Urban Interest de trotse eigenaar van het gebouw. Het gebouw heeft in 2018 haar oorspronkelijke woonfunctie terug gekregen.

Parklane Residences biedt 43 hoogwaardig afgewerkte appartementen in een met groen omgeven villawijk nabij de Scheveningse bosjes, het Westbroekpark en het Hubertuspark en op 20 minuten fietsafstand van Scheveningen.

Meer informatie over huren in Parklane Residences? Raadpleeg de website

De Savornin Lohmanplein

Den Haag

De gefaseerde renovatie en uitbreiding van Winkelcentrum De Savornin Lohmanplein (’t SAV) is afgerond

In 2018 is wooncomplex Bellavista als belangrijke mijlpaal in deze binnenstedelijke gebiedsontwikkeling opgeleverd. Begin 2019 startten wij met fase twee, waarbij een groot deel van de winkels centraal staat. Naast uitbreiding van het winkelmetrage van Albert Heijn en ALDI heeft ook de Health Spa meer ruimte gekregen om zijn klanten nog beter te kunnen bedienen. In overleg met de winkeliers zijn enkele winkels verplaatst, of de entree van de winkels, voor een betere doorstroom in het gebied. De in totaal 38 winkels waren tijdens de renovatie geopend, zodat zij te allen tijde het winkelende publiek konden blijven bedienen.

Vrijwel niets is onaangeroerd gebleven in ’t SAV om zo het winkelcentrum weer marktconform en toekomstbestendig te maken. Ook het parkeerdek is uitgebreid en vernieuwd.

Oplevering: 2022

Kenmerken: gebiedsontwikkeling, complexe renovatie en uitbreiding in een winkel- en woongebied dat volop in bedrijf is

Bellavista

Den Haag

De voormalige Thorbecke-kantoortoren aan het De Savornin Lohmanplein is getransformeerd tot wooncomplex Bellavista.

De realisatie geeft nieuw leven aan de multifunctionele mix van wonen, werken en winkelen die de typisch Haagse wijk kenmerkt. Urban Interest heeft ervoor gekozen om het destijds leegstaande kantoorgebouw volledig te upgraden van een grote grijze kolos naar een frisse witte woontoren. Met veel glasdetails en balkons die bewoners een fenomenaal uitzicht bieden. Aan de toren zijn twee etages toegevoegd waarmee nog meer wooncapaciteit is verkregen. Een uitdagende realisatie, omdat zowel het winkelcentrum als het grote parkeerdek en de nabijgelegen woningen in gebruik zijn gebleven gedurende de werkzaamheden. In wooncomplex Bellavista zijn 128 luxe huurappartementen gerealiseerd.

Bellavista maakt onderdeel uit van een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling waarvoor Urban Interest nauw samenwerkt met onder andere de gemeente Den Haag, de winkeliersvereniging van het De Savornin Lohmanplein en omwonenden in het gebied.

Oplevering: 2018

Kenmerken: gebiedsontwikkeling, transformatie, woningbouw

De Stede

Den Haag

De locatie ‘De Stede’ is gelegen in Den Haag Zuidwest. Het winkelcentrum van circa 14.000 m² vormt het hart van het stadsdeel.

Het gebied bevat voornamelijk naoorlogse sociale woningbouw. De 198 sociale huurwoningen gelegen boven het winkelcentrum maken eveneens deel uit van onze portefeuille.

De gemeente Den Haag en Urban Interest hebben uit oogpunt van de actuele verdichtingsvraagstukken en de noodzakelijke gebiedsverbetering, onder andere gericht op leefbaarheid, duurzaamheid en een gedifferentieerd woonaanbod de afgelopen jaren intensief samengewerkt.

Er zijn  twee nieuwe woongebouwen met eigen parkeervoorzieningen op het maaiveld gerealiseerd op de parkeerterreinen aan de achterzijde van het winkelcentrum. Deze gebouwen bieden ruimte voor 82 nieuwe huurappartementen in het middel dure huursegment. Hiermee spelen we in op de actuele vraag naar meer woondifferentiatie in het gebied. Ook deze woningen zullen worden aangesloten op de stadsverwarming middels aardwarmte.

De gemeente Den Haag zal zorgdragen voor het vernieuwen van de infrastructuur aan de voorzijde van het winkelcentrum. Dit leidt tot een algehele verbetering in de uitstraling van het winkelcentrum en van de woonomgeving.

Oplevering: 2023

Eisenhouwerlaan 108-110

Den Haag

Toen Urban Interest De Eisenhowerlaan in eigendom kreeg was de locatie nog volop in gebruik als kantoorhuisvesting daarna is het volledig getransformeerd naar woonlocatie met 20 appartementen.

Het gebouw is tijdens de transformatie grotendeels gestript tot aan het ‘casco’ (de hoofddraagconstructie). Hierna is het gebouw onder andere voorzien van een nieuwe gevel met grote buitenruimten, de binnenruimten zijn opnieuw ingedeeld en is alles volledig afgewerkt naar de moderne standaard.

Oplevering: 2020

Kenmerken: transformatie

Emmerhout

Emmen

Schaalverkleining van het winkelcentrum Emmerhout van 14.000 m2 naar 7.00m2, naar een schaal passend bij haar omgeving. Een evenwichtig winkelaanbod en behoud van maatschappelijke en de sporthal midden in het centrum. In totaal zijn er 172 nieuwe woningen toegevoegd.

Ook heeft Urban Interest circa 45.000 m2 infrastructuur aangelegd: nieuwe toegangswegen en vier grote parkeerterreinen.

Bijzondere samenwerking gemeente Emmen, woningcorporatie Lefier en Woonzorg Nederland.

Oplevering: 2012

Kenmerken: gebiedsontwikkeling, schaalverkleining, samenwerking gemeente en woningbouwverenigingen, toevoeging woningen, openbaar gebied

Oosterhamrikkade

Groningen

De voormalige bedrijfshallen aan de Oosterhamrikkade zijn deels getransformeerd naar woningen en deels was er sprake van sloop nieuwbouw. Er zijn 148 appartementen verdeeld over  3 woongebouwen gerealiseerd.

De gemeente Groningen heeft, gezien de architectonische waarde van het toenmalige bedrijfspanden, als voorwaarde mee gegeven dat de nieuwe woongebouwen dezelfde verschijningsvorm c.q. uitstraling dienden te hebben als de toenmalige bedrijfspanden.

Een bijzonder detail is dat op het moment dat de volledige woongebouwen nagenoeg waren gerealiseerd, we tot overeenstemming gekomen zijn met de NAM om de nieuwe woongebouw alsnog te voorzien van aardbeving-bestendige voorzieningen. Dit is oprecht een unieke manier van omgaan met de actualiteiten en de inzet onze portefeuille toekomstbestendig te maken.

Oplevering: 2016

Kenmerken: functiewijziging, aardbevingsbestendig bouwen

Grote Markt

Den Haag

Het karakteristieke pand, gelegen aan een van de bekendste pleinen ‘De Grote Markt’ in Den Haag, is grondig verbouwd.

Het gehele pand was aan één huurder verhuurd. Van ‘het gehuurde’ had de huurder alleen de begane grond, 1e verdieping en de kelder ingevuld met de speelgoedwinkel ‘Bart Smit’, later Intertoys. De bovengelegen 2e verdieping tot en met de 4e verdieping stonden leeg maar behoorden wel tot ‘het gehuurde’. Met de toenmalige huurder zijn plannen gedeeld om ons gehele pand in te vullen met functies welke passen op het horecaplein ‘De Grote Markt’. Na het vertrek van deze huurder is daar pas een verdere invulling aangegeven.

De begane grond en de 1e verdieping van het bijzondere pand, zijn na volledige renovatie zowel aan de binnen als de buitenzijde van het pand ingevuld door Gamestate.

Daarnaast is het gelukt de 2e  tot en met de 4e verdieping in te vullen met een trendy hostel. Het trendy hostel-concept sluit zeer goed aan op de behoefte van de binnenstad en de functies op ‘De Grote Markt’.

Oplevering: 2019

Mira

Veldhoven

Het Winkelcentrum Zonderwijk, in de volksmond ook wel “Mira” genoemd stamt uit de jaren ’60. In 2011 is het verouderde wijkwinkelcentrum, dat destijds veel leegstand kende, gesloopt. Het was tijd voor nieuwe ontwikkelingen om te zorgen dat het winkelcentrum met twee supermarkten en een breed scala aan winkels met aanbod voor de dagelijkse boodschappen weer een volwaardige plek kon innemen in de wijk.

Daarbij zijn er drie appartementengebouwen, 74 appartementen, en een parkeerdek op het complex gerealiseerd. De gehele infrastructuur en het openbaar gebied zijn vernieuwd en aangepast op en rond het nieuwe winkelcentrum.

Oplevering: 2012

Kenmerken: samenwerking corporatie