Terug naar overzicht

Over Winkelcentrum Emmerhout

Dankzij intensieve samenwerking tussen woningcorporaties, gemeente, ondernemers, buurtverenigingen en eigenaar Urban Interest is het winkelcentrum nu weer levensvatbaar.

Dit winkelcentrum in de wijk Emmerhout had een zogenoemd tweede maaiveld, waarmee lokaal langzaam verkeer en snelverkeer werd gescheiden. Het was ontworpen in de verwachting dat de wijk 10.000 tot 15.000 inwoners zou krijgen. In werkelijkheid zijn er dat 6.000. Na verloop van tijd kwam bijna de helft van het winkelcentrum leeg te staan. De twee niveaus zorgden voor een onveilig en onbehaaglijk klimaat.

Dankzij intensieve samenwerking tussen woningcorporaties, gemeente, ondernemers, buurtverenigingen en eigenaar Urban Interest is het winkelcentrum nu weer levensvatbaar. Het is veel aantrekkelijker geworden. Daardoor is ook de wijk verbeterd. Het vernieuwde winkelcentrum heeft een plint met winkels en sportfuncties op maaiveldniveau. Op deze plint staan twee nieuwe woonblokken (elk 39 woningen) en 10 zogenoemde rugzakwoningen. Twee bestaande flatgebouwen en de sporthal zijn geïntegreerd in de plint. Ook zijn twee nieuwe woonblokken (elk 42 woningen) gerealiseerd. In totaal zijn 172 nieuwe woningen toegevoegd. De twee woonblokken op de winkelplint zijn verkocht aan Woonzorg Nederland; de twee woonblokken aan de buitenzijde van het winkelcentrum aan woningcorporatie Wooncom (het huidige Lefier). Urban Interest verhuurt de 10 rugzakwoningen en het winkelcentrum. Ook heeft Urban Interest circa 45.000 m2 infrastructuur aangelegd: nieuwe toegangswegen en vier grote parkeerterreinen.

Urban Interest heeft op deze wijze een wijk met een relatief klein verzorgingsgebied, met een minder goede reputatie, geheel nieuw leven weten in te blazen. Zonder het toevoegen van vierkante meters is toch een heel nieuwe en positieve sfeer verkregen.

Heeft u een interessante beleggingspropositie geschikt voor onze portefeuille?

Neem dan contact met ons op