Achtergrond

Binnen de Driehoek Loosduinen is er veel aan het veranderen. Locaties zoals het winkelcentrum Savornin Lohmanplein, Bellavista, het Sint Jansklooster, de KPN- locatie aan de Monseigneur Nolenslaan worden gerenoveerd of herbouwd en toekomstbestendig gemaakt. Dit is nodig om het gebied aantrekkelijker, levendig en toekomstbestendig te maken. In 2018 is er door het toenmalige college samen met de bewoners een visie opgesteld voor de driehoek Loosduinen, dit is vastgesteld in een document genaamd: ‘Ruimtelijke verkenning Driehoek Loosduinen.’ Ook Colijnplein 12 is onderdeel van deze visie en wordt herontwikkeld. Momenteel is dit een kantoorpand, maar het idee is om dit te veranderen in een nieuw woongebouw wat qua uitstraling past bij de visie van het gebied.

Colijnplein

Met de komst van woningbouw op Colijnplein 12, is het de ambitie om ook het groen en de openbare ruimte in de omgeving op te knappen. Voor de directe omgeving van Colijnplein wordt de openbare ruimte meegenomen in het ontwerp. Nadat Colijnplein omgebouwd is tot een plek om te wonen wordt er samen met de Gemeente Den Haag gekeken naar wat de bredere omgeving in de Driehoek Loosduinen wenst voor de openbare ruimte en hoe er van het gebied één geheel gemaakt kan worden met goede (groen) verbindingen en prettige plekken om te verblijven.

 

 

Meedenken?

Op 16 april 2024 heeft Urban Interest een inloopbijeenkomst georganiseerd waarbij de uitgangspunten voor de ontwikkeling van Colijnplein 12 werden gedeeld voor omwonenden en geïnteresseerden. Na deze avond worden de uitgangspunten verder uitgewerkt en vastgesteld door de gemeente Den Haag in een planuitwerkingskader (PUK). Dit is een officieel document waarin de kaders en randvoorwaarden voor de ontwikkeling staan, en dit vormt de basis voor Urban Interest om het ontwerp voor Colijnplein verder uit te werken.

Heeft u deze avond gemist en wilt u weten wat er gepresenteerd is dan kun u hier de presentatiepanelen bekijken.

Paneel Openbare ruimte Colijnplein
Paneel Stedenbouw
Paneel verkeer en veiligheid
Paneel Verduurzaming en vergroening
Paneel Proces en procedures

Blik vooruit

De herontwikkeling van Colijnplein gaat niet over één nacht ijs. Om alvast een indicatie te geven over de te nemen stappen aankomende tijd staat onderstaand een overzicht. Urban Interest zal gedurende de ontwerpfase omwonenden en geïnteresseerden informeren en vragen om reacties op de plannen voordat er bij de gemeente Den Haag een omgevingsvergunning wordt aangevraagd en de procedure voor afwijking van het omgevingsplan start.

Opstellen kaders en uitgangspunten

 • Inloopbijeenkomst planuitwerkingskader (PUK)
 • College advies PUK
 • Vaststelling PUK

Ontwerpfase

 • Uitwerken ontwerp door Urban Interest op basis van de PUK
 • Participatiemomenten ontwerp van het gebouw Colijnplein 12
 • Opstellen definitief ontwerp
 • Aanvraag omgevingsvergunning / procedure afwijking omgevingsplan

Besluitvorming

 • Vaststelling omgevingsvergunning/omgevingsplan

Uitvoering

 • Start bouw Colijnplein 12
 • Start participatieproces herinrichting openbare ruimte door de gemeente Den haag
 • Oplevering Colijnplein 12
 • Start herinrichting openbare ruimte

Heeft u een vraag?

Mail dan naar: participatie@urbaninterest.nl