Mooie opkomst participatiebijeenkomst planuitwerkingskader Colijnlijnplein!

29 april 2024

 

Binnen de Driehoek Loosduinen is er veel aan het veranderen. Locaties zoals het winkelcentrum De Savornin Lohmanplein, Bellavista, het Sint Jansklooster en de KPN- locatie aan de Monseigneur Nolenslaan worden gerenoveerd, herbouwd en toekomstbestendig gemaakt. Dit is nodig om het gebied aantrekkelijker, levendig te maken en invulling te geven aan de grote vraag naar woningen.  In 2018 is er door het toenmalige college samen met de bewoners een visie opgesteld voor de driehoek Loosduinen, dit is vastgesteld in een document genaamd: ‘Ruimtelijke verkenning Driehoek Loosduinen.’ Ook Colijnplein 12 is onderdeel van deze visie en wordt ontwikkeld. Momenteel is dit een kantoorpand, maar het idee is om dit te veranderen in een nieuw woongebouw wat qua uitstraling past bij de visie van het gebied. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken stelt de gemeente Den Haag een Planuitwerkingskader vast.

Dinsdag 16 april jl. heeft Urban interest samen met de gemeente Den Haag een participatiebijeenkomst georganiseerd over de ontwikkeling van het  Colijnplein. In totaal zijn er 875 uitnodigingsbrieven per post verstuurd naar de directe omgeving. Maar liefst 90 mensen hadden zich aangemeld voor de avond (10,3 %), maar de opkomst lag zelfs iets hoger met een opkomst van 123 (14%) mensen. Dat is een mooie opkomst, waarmee waardevolle input is geleverd op diverse thema’s (stedenbouw, programma, verkeer, verduurzaming en openbare ruimte) uit het Planuitwerkingskader.

Meer informatie is te vinden op: urbaninterest.nl/participatie-colijnplein