Bestemmingsplan en vergunning Plesmanlaan 100 in de Raad vastgesteld!

2 februari 2024

Bestemmingsplan en vergunning Plesmanlaan 100 in de Raad vastgesteld!

Het initiatief het kantoorpand aan de Plesmanlaan 100 te transformeren naar woningen is alweer enige jaren geleden ontstaan. Na het vaststellen van de nota van uitgangspunten in 2021 zijn de plannen voor realisatie van 420 woningen en voorzieningen in de plint uitgewerkt en is de ruimtelijke procedure gestart. Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Leiden het bestemmingsplan definitief vastgesteld en heeft zij gelijktijdig besloten tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw. Een moment om trots op te zijn.

Plesmanlaan 100 maakt onderdeel uit van het gebied Verbeekstraat, welke op haar beurt onderdeel uitmaakt van de Stadsentree Leiden West. De ambitie voor de Stadsentree is om rond de Plesmanlaan een levendig en gemengd stedelijk woon-en werkmilieu te realiseren. Plesmanlaan 100 draagt hieraan bij. Het plan voorziet niet alleen in een breed aanbod aan appartementen in alle huursegmenten, maar ook ruimte voor voorzieningen in de plint.  Daarnaast biedt het plan ruimte voor groen en het stimuleren van beweging en ontmoeting. Er is parkeerruimte voor auto’s en fietsen op eigen terrein. Hiervoor wordt de bestaande parkeergarage verbouwd.

In aansluiting op de transformatie van de Plesmanlaan 100 zal de gemeente het openbaar gebied in de Verbeekstraat herinrichten van versteend kantoorgebied naar een duurzame woonomgeving. De gemeente geeft hierbij invulling aan haar ambities een groene, duurzame en toekomstgerichte openbare ruimte te realiseren.

Met de transformatie van het kantoorgebouw aan de Plesmanlaan 100  naar woningen kunnen we een bijdrage leveren aan onze ambitie op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Daarnaast kunnen we met deze ontwikkeling  tegemoetkomen aan de grote vraag naar woonruimte. We zien uit naar de realisatie van dit plan.