Opvolging participatie

Op 18 februari heeft de gemeenteraad de zogenoemde Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten vormen het kader waarbinnen de ontwikkeling verder wordt vormgegeven.

In deze tweede participatieronde informeren u over de uitwerking van de plannen en hoe wij als ontwikkelaar input uit de vorige participatierondes (waar mogelijk) hebben verwerkt. Onderwerpen die op deze pagina én in de video aan bod komen:

 • Stedenbouwkundige opbouw en beeldkwaliteit
 • De binnentuin en een groene omgeving
 • Duurzaamheid
 • Programma
 • Verkeer en parkeren

Ondanks dat er in deze fase beperkte mate van invloed is, horen we ook nu graag wat u van de plannen vindt. Onderaan deze pagina treft u hiervoor een formulier waarop u uw feedback aan ons kwijt kunt.

In het kort

3 onderwerpen centraal bij de herontwikkeling van Plesmanlaan:

 1. Invulling geven aan de zichtlocatie aan de kruising Plesmanlaan en Haagse Schouwweg;
 2. Programmering en volumeopbouw aansluiten op het gemengde stedelijke woonmilieu, de Stadsentree Leiden West, dat rondom de Plesmanlaan aan het ontstaan is;
 3. Aansluiten op het nieuwe woonmilieu rondom de Verbeekstraat en het luwe woonmilieu van de Bockhorst.

Ook houden we rekening met de belangrijkste punten ontvangen vanuit eerdere participatierondes:

 • Hoogte en massa
 • Uitzicht, geluid, bezonning
 • Druk op voorzieningen woonwijk
 • Parkeren en verkeer
 • Wenselijkheid voorzieningen in de plint van het gebouw

Duurzaam bouwen

Voor de transformatie van de Plesmanlaan volgen wij actuele wet- en regelgeving gericht op circulair bouwen.

Bovendien houden wij rekening met onderstaande en hebben wij gekeken naar:

 • Vermindering verharding – binnentuin, aanvullend groen – aansluiting bij te vernieuwen openbaar gebied en de groensstructuren ter verbetering van de biodiversiteit.
 • Aardgasvrij bouwen (onderzoek warmtekoudeopslag (WKO) en WTW installaties in de appartementen)
 • Afvoer hemelwater op het omliggend oppervlaktewater
 • Onderzoek naar de mogelijkheden van duurzame bouwmethoden

Ter informatie: gemeente Leiden heeft kenbaar gemaakt dat voor inrichting van de openbare ruimte een separate participatie gestart zal worden. Invulling hiervan is daarmee uitgesloten van dit participatietraject.

Programma voorzieningen

De functionele invulling van het gebouw voorziet naast woningen in diverse algemene functies.

Er wordt gezocht naar (een combinatie van) voorzieningen die goed aansluiten bij de woningbouw. Voorbeelden: kleinschalige daghoreca, fitness of een wasserette. Wij doen tevens onderzoek naar de mogelijkheid om flexibele werkplekken te creëren en/ of het bieden van ruimte aan kleinschalige startups. Goed om te weten: detailhandel is niet toegestaan.

Programma wonen

Gevarieerd woningenaabod van een-, twee- en driekamerappartementen.

 • 20% Sociale huurwoningen
 • Minimaal 40% middenhuurwoningen

Onderstaande indelingen zijn concepten, aan de afbeeldingen kunnen daarom geen rechten ontleend worden.

Verkeer en parkeren

Het bestaande parkeerbeleid is en blijft leidend.

U heeft zorgen geuit over de parkeerdruk op de wijk. Het uitgangspunt is dat parkeren wordt opgelost in de bestaande garage en dat aan nieuwe bewoners geen vergunningen worden verstrekt voor parkeren op straat. Hiermee ontstaat geen aanvullende parkeerdrukte in de woonwijk. Bezoekers parkeren op de daarvoor aangewezen plaatsen in de garage.

Aanvullend zetten wij in op het stimuleren van openbaar vervoer gebruik en alternatieve mobilteitsconcepten zoals deelauto’s en deelfietsen. Hierdoor zal het private autogebruik afnemen of in ieder geval lager liggen.

Toegewezen plekken voor fietsen en afvalberging

Globale impressie van de transformatie Plesmanlaan

Wij horen graag uw mening

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?