Dag van de bouw Almelo

Dag van de Bouw Almelo – een unieke kans om de vernieuwing van de binnenstad in uitvoering te zien !

 De veranderingen die het centrum van Almelo momenteel ondergaat zijn voor bezoekers aan de binnenstad niet te missen. Van de verandering van de voormalige V&D in de appartementen van Het Warenhuis tot de sloop en nieuwbouw van het complex Haven Zuid. Van de vernieuwing van de Kloosterhofflat door woningcorporatie Beter Wonen tot aan de start bouw van de appartementen van Het Pakhuis op de plek van het vroegere Snooker en Poolcentrum. Als slotstuk van de vernieuwing van de binnenstad zal de gemeente het openbaar gebied vernieuwen en wordt er een heuse havenkom gerealiseerd op het Centrumplein.

Mede namens aannemerscombinatie Dura Vermeer / Goossen te Pas Bouw nodigen we u uit voor een uniek kijkje achter de schermen. Graag verwelkomen we u op zaterdag 2 juni tussen 10 en 13 uur op de bouwplaats Haven Zuid tijdens de landelijke Dag van de Bouw.

Tijdens een informatieve route kan iedereen die dag kennis maken met de nieuwe winkel- en wooncombinatie Haven Zuid. Vanaf de 1e etage heeft u prachtig zicht op het Centrumplein, de toekomstige Waagstraat en op de plek van de nieuwe Haven. U krijgt via sfeerbeelden een impressie van hoe onder meer de stadstuin, het plein en de haven er straks uit gaan zien.

Dit najaar nemen de eerste ondernemers en bewoners hun intrek in het pand. Maak vooral gebruik van deze unieke kans om Haven Zuid in aanbouw te zien.

Het masterplan: Binnenstad met veel ambitie was de start van de herziening van de binnenstad in Almelo. De herziening was realistischer en minder gebaseerd op groei. De basis voor de nieuwe plannen werd gevormd door een verouderde binnenstad, problematiek in het centrum, leegstand, matige openbare ruimte, verslechterde toegankelijkheid, waardoor de leefbaarheid onder druk is komen te staan en ook het wonen in het centrum minder aantrekkelijk was geworden. De doelstelling is een uitnodigende en eigentijdse binnenstad te realiseren. Het was de start van een intensieve samenwerking met de gemeente Almelo, Urban Interest en woningbouwvereniging Beter Wonen.

Realisatie van het complex Haven Zuid maakt onderdeel uit van de grootschalige vernieuwing van de binnenstad van Almelo. Urban Interest, het bedrijf van Harry Hilders, realiseert een nieuwbouwprogramma van circa 4.000 m2 winkels met daarboven 42 nieuwe appartementen. De appartementen worden net als de appartementen van Het Warenhuis in de voormalige V&D, afgenomen en verhuurd door Beter Wonen. Tevens zal boven de winkels een aansluiting op het bestaande parkeerdek van de Havenpassage worden gemaakt met toevoeging van circa 140 parkeerplaatsen. De voetgangers uitgangen zullen aan beide zijden van Haven Zuid worden gerealiseerd waardoor deze uitstekend aansluiten op het Centrumplein en de bestaande winkelpassage De Galerij, tevens onderdeel van de portefeuille van Urban Interest. Harry Hilders verwierf het vastgoed in Almelo ruim 15 jaar geleden met een visie om de binnenstad te ontwikkelen naar een eigentijds centrum. Door de aankoop kreeg hij de regie in eigen hand en vond daarbij aansluiting bij de gemeente en woningbouwvereniging Beter Wonen. De fysieke start van de ontwikkeling heeft op zich laten wachten, maar het resultaat sluit aan bij de visie die destijds ten grondslag lag aan de beslissing het vastgoed te verwerven.

Na het gereedkomen van de bouw van Haven Zuid zal de gemeente het bestaande C&A pand slopen en de bestaande waterboulevard aansluiten op een nieuw te realiseren havenkom aan het plein. Door deze vernieuwing zal een hernieuwd en levendig plein ontstaat met veel elan.

Ter completering van het Centrumplein zal Urban Interest het voormalige Snooker en Poolcentrum transformeren naar 16 nieuwe appartementen zodat er meer bewoning aan het centrum kan worden toegevoegd. Het wooncomplex krijgt daarbij de naam Het Pakhuis mee om de aansluiting te maken met de toekomstige haven. Op het maaiveld zal aan de voorzijde extra winkelruimte worden gerealiseerd waardoor de gehele gevel een nieuw uiterlijk krijgt.