Richtlijnen servicemelding van Urban interest i.v.m. Coronavirus

Met het oog op de gezondheid van bewoners, medewerkers en de mensen die de reparatieverzoeken uitvoeren volgt ook Urban Interest de opdracht van het RIVM en de landelijke overheid.

Voor het melden van reparaties geldt:
– Wij voeren tijdelijk alleen spoedreparaties uit. Dit zijn reparaties die gevolgen hebben voor de veiligheid of gezondheid of tot grote vervolgschade leiden.
– Werkzaamheden buiten de woning, winkel of kantoor worden waar mogelijk wel uitgevoerd.
– Reparatie verzoeken die geen spoed hebben, kunnen wij tijdelijk niet aannemen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
– Zodra het RIVM en de overheid aangeven dat het weer veilig is dan kunt u reparatie verzoeken weer indienen.
– Het vriendelijke verzoek om de reparatieverzoeken hierna via de e-mail dan ook opnieuw te melden.

Wij vragen om uw begrip en geduld.